Kuipers

De eerste vijf jaar bij Heisterkamp viel ik onder de vestiging Gent in België. Ik reed toen voor Frans Maas/DSV Engeland heen en weer tussen België, Duitsland en Engeland. Daar DSV zelf steeds meer eigen trucks ging inzetten was het voor mij afgelopen en werd ik overgeplaatst naar de planning in Oldenzaal. Daar heb ik een jaar hoofdzakelijk Scandinavië gereden en daarna 3 jaar voor Kuipers op Italië. Toen het Italië werk wat minder werd kwam ik weer in ander werk maar voor de Nederlandse chauffeurs werden de ritten steeds korter en toen mijn vrouw haar eerste AOW kreeg ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Na mijn pensionering heb ik nog weer een nieuw contract getekend voor parttimer en deed ik zo nu en dan nog een mooie rit. Toen ik een keer een koppelrit deed voor Kuipers vroegen ze daar op de planning of ik niet nog eens naar Italië zou willen. Ik heb toen in oktober 2016 een contract getekend en rijdt sindsdien gemiddeld elke maand een week op Italië.

The first five years at Heisterkamp I was under the Gent branch in Belgium. I drove for Frans Maas/DSV England back and forth between Belgium, Germany and England. As DSV started using more and more of their own trucks, it was over for me and I was transferred to the planning department in Oldenzaal. There I worked mainly in Scandinavia for one year and then in Italy for three years for Kuipers. When the Italy work became less and less I found other work but for the Dutch drivers the trips became shorter and shorter and when my wife got her first AOW I retired early. After my retirement I signed another new contract for part-timer and still did a nice ride now and then. One time when I did a torque ride for Kuipers they asked me there on the schedule if I wouldn’t like to go to Italy again. I then signed a contract in October 2016 and have been riding Italy an average of a week every month since then.