De eerste 20 jaar

Na het beëindigen van de L.T.S-Autotechniek in Juli 1968 ben ik als leerling monteur gaan werken bij Automobielbedrijf Schutte N.V. in Zwolle.

Dit was een Volvo personen-en bedrijfswagen dealer en tevens touringcar en stadsdienst onderneming. In het begin was ik werkzaam in de vrachtwagen afdeling maar later samen met collega Jan de Ruiter in het onderhoud van de bussen.Ik heb hier gewerkt tot 29 augustus 1970 want toen ik mijn rijbewijzen had wilde ik toch liever in de auto’s rijden dan er onder liggen.

After finishing my study at the L.T.S.road transport technology in July 1968, I started as a student mechanic at ‘Automobielbedrijf Schutte N.V’. in Zwolle. This was a Volvo private and company car dealer, but they also had a touring car-division and run the city line-buses. I started working at the truck department, but later on me and my colleague Jan de Ruiter were responsible for the maintenance of the buses.

I’ve worked here until the 29th of August 1970, by then I completed the lessons to get my truckdriving-licence. I decided that I would rather drive in them, than merely lay under them to do the repairing.

In September 1970 ben ik begonnen als chauffeur bij de firma Grolleman in Wijhe. Eerst bij Gait Grolleman op de auto om de adressen te leren kennen en om met de Hulo-kraan vertrouwd te raken.De bedoeling was om een maand samen te gaan rijden maar Gait kon er niet toe komen om van de auto af te stappen dus hebben we ruim drie maanden samen gereden.Het was een heel leerzame tijd voor mij en ik heb veel aan hem te danken.Ik beschouw hem nog altijd als mijn mentor en we hebben tot zijn overlijden in 2007 nog regelmatig kontakt met elkaar gehad.

I started working as a truck driver in September of 1970 with the company ‘Grolleman’ in Wijhe. In the beginning I drove together with Gait Grolleman who learned me to work with the Hulo-crane and  who showed me the way. We were supposed to work together for a month, but Gait couldn’t get himself to stop being the driver and start being the boss. So we drove together for more than three months. It was a very instructive period for me and I owe him a lot. I still think of him as my mentor, we stayed in touch ever since up on till his passing in 2007.

In September 1973 ben ik met Zwaantje getrouwd en hebben wij een huis gekocht in Dedemsvaart.Omdat ik wat dichter bij huis wilde gaan werken ben ik begonnen bij de firma Varwijk,een fouragehandel in Dedemsvaart.Daar heb ik een half jaar gewerkt maar toen  ik daar een keer flink door mijn rug was gegaan leek het mij beter om toch maar weer op een stenenwagen te gaan rijden.

In Augustus 1974 ben ik begonnen bij Tielbeke transport in Dedemsvaart, een afdeling van Tielbeke transport in Lemelerveld.Ik heb daar met veel plezier gewerkt als chauffeur en later ook op het kantoor. Toen in begin 1997 de afdeling Dedemsvaart werd gesloten ben ik weer op de auto gegaan bij de bulk-afdeling in Zwolle totdat deze afdeling in September 1997 werd verkocht aan Gé Simons in Hilvarenbeek. Na23 jaar moest ik dus afscheid nemen van de firma Tielbeke.

In September 1973 Zwaantje and I got married and bought a house in Dedemsvaart. Because I wanted to work closer to home, I started working at the firm Varwijk, a fourage-dealer in Dedemsvaart. After working there for six months I got terrible backaches badly and decided that it was better for me to drive with building materials

So in August of 1974 I started working at Tielbeke transport in Dedemsvaart, a department of Tielbeke Lemelerveld. I enjoyed working there, first as a truck driver, some years later as a (logistic) planner at the office. When in the beginning of 1997 the department in Dedemsvaart was closed I returned to a job as a truck driver at the cement-department in Zwolle till in September of that same year they decided to sell the whole department to Gé Simons in Hilvarenbeek. After working there for 23 years I parted from Tielbeke.