Heisterkamp

Enige tijd later bleek dat de prijzen zo onder druk kwamen te staan door vervoerders uit de nieuwe lidstaten dat het niet meer haalbaar was om met Nederlandse chauffeurs naar Oost-Europa te rijden. Als gevolg daarvan kregen wij ontslag en ben ik sinds Augustus 2005 aan de slag bij Heisterkamp in Oldenzaal in het transport naar Engeland.

Some time later, it turned out that prices were under such pressure from carriers from the new member states that it was no longer feasible to drive to Eastern Europe with Dutch drivers. As a result, we were laid off and since August 2005 I have been working at Heisterkamp in Oldenzaal in transport to England.